Ασπρομήνας ταπείνωσης,

αξιοποίησης τάλαντου,

Θεανθρώπου αγαπητική γέννηση,

συγ-κίνησης Λόγος,

κλινοσκέπασμα ευαισθησίας,

ανιδιοτελής εθελοντής

στης βιώσης τον στίβο,

ευ ζην η δωρεά τούτη,

αντίδωρο του θαύματος της ζήσης!