Καλημέρα και καλό Μήνα!
Συγκίνηση Άσβεστη,
το Πρόσωπο,
με στραμμένο
το Βλέμμα
στο Φως της Αυθεντικότητας,
στην Ανεκτίμητη Αξία του Φυσικού,
Εφικτό δικαίωμα
η Αμφίεση
της Πορείας
σε Καθάρια Ζωή!
Φ.Τ