Τον Σταυρό σου Χριστέ Προσκυνούμε,
και με Συγκίνηση Ταπεινή
τα όσα από Σε Παραχωρούνται,
Αγκαλιάζουμε…..
με Προσευχή,
Αγάπη,
Διάκριση,
Σύνεση,
Πίστη και Ελπίδα..
Κάθε Πτώση και Πιότερο Κοντά σου..
Να Ανασταίνει η Επεξεργασία,
Να Ημερώνει η Αναπλαισίωση……
Καλή πορεία προς το Πάσχα!
Καλό Μήνα!
Φ.Τ