Μέσα στην Πύρινη Φλόγα σου Συγκίνηση,

Το Θέρος των Φωνών του Παρελθόντος…

Αντηχούν σε κάθε Κελάρισμα της Φύσης,

Ανάγκες Παιδικές..

Επιθυμίες Ενήλικες του Τώρα…

Η ώρα η καλή θε να’ρθει…..

Προσλητήριο Γάμου για Νύφευσή τους…

Το Πανηγύρι της Συγκίνησης

Ελπίδα στην Σελίδα του Μέλλοντος….

 Καλό Μήνα!

Φ.Τ.