Η Κοίμησις της Αγνότητας….

Συγκίνηση κάθε της Στεναγμός….

Η Φύση Ανθρώπινη, ρευστή..

Ο Νους, Ουράνιο Πνεύμα Εμπεριέχει…

Σοφίας Χαμόγελο….…

Ορίζοντας Ανοικτός..

Στα Χέρια της Ανήκει η Επιλογή….

Κραταιά η Ζωή…

Ο Θάνατος Απέχει…..

Καλή Παναγιά!

Φ.Τ