Ευχαριστούμε θερμά τον Παρατηρητή Σερρών για το προσεγμένο αφιέρωμά του στο Ημερήσιο Ημερολόγιο 2022:
Ημέρες ΜεταΝόησις του Ινστιτούτου μας.
Φ.Τ