2022: Το Ινστιτούτο Ανθρώπων Όψις,anthropsy.gr, εκδίδει τo Ημερήσιο Ημερολόγιο 2023,  Ημέρες Συγκίνησης, σε κείμενα της Φωτεινής Τσουκνίδα Ανθουλάκη Ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας.  

 

2022: Ο εκδοστικός οίκος έν Πλω και Προςοψη Εκδίδουν " η ομορφιά του άλλου"  το κείμενο της  Φωτεινής Τσουκνίδα Ανθουλάκη Ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας "Απηλιώτης ή Ζέφυρο: Άνεμος ή Συμπόρευση"  συμπεριλαβάνεται .  

 

2021: Το Ινστιτούτο Ανθρώπων Όψις,anthropsy.gr, εκδίδει τo Άνοιξη που Μοσχοβολά Πασχαλιά Οικογενειακής Συμφιλίωσης,η οικογένεια του Απότομου Απρίλη και της Προστατευτικής Άνοιξης, μέσα από το θεραπευτικό τους ταξίδι στην οικογενειακή – υπαρξιακή ψυχοθεραπεία.

, σε κείμενα της Φωτεινής Τσουκνίδα Ανθουλάκη Ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας. 

 

2021: Το Ινστιτούτο Ανθρώπων Όψις,anthropsy.gr, εκδίδει τoΗμερήσιο Ημερολόγιο 2022, Ημέρες Μετανόνησης, σε κείμενα της Φωτεινής Τσουκνίδα Ανθουλάκη Ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας. 

 

2020: Tο Ινστιτούτο Ανθρώπων Όψις, anthropsy.gr , εκδίδει τo βιβλίο H Υπαρξιακή Ματιά της Πρόληψης, της Φωτεινής Τσουκνίδα Ανθουλάκη Ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας.  

 

2020: Το Ινστιτούτο Ανθρώπων Όψις,anthropsy.gr, εκδίδει τoΗμερήσιο Ημερολόγιο 2021,  Σποροσυνδέσεις μέσα στον χρόνο, σε κείμενα της Φωτεινής Τσουκνίδα Ανθουλάκη Ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας. 

 

2019:  Ιδιωτική Έκδοση <<Του Δίστιγμου>>. Έκδοση του βιβλίου και παιχνιδιού "Το Δίστιγμο", μία απόπειρα σύνδεσης των σημείων στίξης με την υπαρξιακή συστηματική ψυχοθεραπεία. 

 

2007:  Συμμετοχή στην έκδοση του βιβλίου « Η πολιτική και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι γένους αρσενικού», του Χρ. Κρυστάλλη, δ/ντή του δημοτικού σχολείου Ηράκλειας Σερρών. Στόχος είναι η διερεύνηση του προφίλ των γυναικών, οι οποίες λαμβάνουν μέρος στις εκλογικές διαδικασίες και συμμετέχουν στα όργανα του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εστιασμένος στην περίπτωση του Ν.Σερρών (αποτύπωση χαρακτήρων, συμπεριφορών, νοοτροπιών, κ.α.).

 

2004-2002: Συμμετοχή στο πλαίσιο της πρακτικής μου άσκησης στην συγγραφική ομάδα έκδοσης του βιβλίου «Αποασυλοποίηση και η Σχέση της με την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, Εκδόσεις Παπαζήση, Υπεύθυνοι Καθηγητές Δ.Δαμίγος/Π..Σακελλαρόπουλος».

 

2003-2002: Συντονίστρια των Μελετών α. «Προσδιορισμού των Ευπαθών Ομάδων του Ν. Καρδίτσας» β. «Προσδιορισμού της Ομάδας των ΑΜΕΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 5.2.: «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας. Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Α.Ε.

 

2003-2001: Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης προτάσεων Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Προγραμμάτων:α)Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», γ)Σχέδιο Δράσης για την παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 2.1: «Παροχή  Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Α.Ε.

 2000: Επιμελήτρια και συντάκτρια των κειμένων του Εκπαιδευτικού Οδηγού ''ΣΑΡ'' που αφορά την ενημέρωση των Τσιγγάνων Πολιτών σε τομείς αστικοδημοτικής κατάστασης, υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης που εκδόθηκε από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας. Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου MULTI - ROMA -  ACTION - HELLAS, Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση, Άξονας Integra.

 

2000: Επιμελήτρια και συντάκτρια της Μελέτης – Απογραφής του Τσιγγάνικου Οικισμού του Δήμου Σοφάδων, Φορέας Υλοποίησης Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.

 

1999: Επιμελήτρια και συντάκτρια του Τσιγγανοελληνικού και Ελλληνοτσιγγανικού Λεξικού που έκδοσε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού κατά τη διάρκεια του Επιχειρησιακού Σχεδίου MULTI - ROMA - ACTION - HELLAS, Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση, Άξονας Integra. Είναι η πρώτη φορά που έγινε προσπάθεια καταγραφής του γλωσσικού ιδιώματος των Τσιγγάνων Καρδίτσας και Σοφάδων και είναι η πρώτη προσπάθεια καταγραφής στοιχειώδους Τσιγγάνικης γραμματικής και Τσιγγάνικων φράσεων καθημερινής χρήσης.