«Μυρωδιά χωμάτινου χρόνου,

φθινοπωρινού χρώματος

της φύσης βλέμμα,

μελαγχολικού μήνα αξιοποίηση,

αρχής και τέλους ανάσα,

άρωμα μούστου,

φρέσκο μελάνι και χαρτί,

 σύμβολο αφθονίας,

τιμίου σταυρού περιστέρι,

πίστης, αγάπης

και ελπίδας αδελφή……

 

 Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης