ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ – ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
συναντά την «Τέχνη»…της Ζωής!

8 + 1 Βιωματικές Συναντήσεις με τίτλο:

«Γυρίζοντας σε Ταινία το Νόημα της Ύπαρξής Μας»

 

 Συνάντηση στο πλαίσιο της:

Παγκόσμιας Hμέρας Αγκαλιάς

22-01-2020,

ώρα: 19:00 – 21:00μ.μ.

 

Τίτλος Ταινίας:

«Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΜ »

 

Επιμέλεια-Συντονισμός: Φωτεινή Τσουκνίδα/Ανθουλάκη

Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπεύτρια