Είναι θεραπευτικό το εικονικό του υπολογιστή ως σημείο συνάντησης με το σύμπαν του καινούργιου του εφήβου και όχι ως παρκάρισμα των εφηβικών ερωτημάτων που το ίδιο το συντροφικό και οικογενειακό γίγνεσθαι γεννά;

Μία ατέλειωτη ανεξάντλητη σχέση αλληλοτροφοδοτούμενης, αμοιβαίας, ισότιμης, συμβολικής μάθησης της τέχνης του περάσματος από την εφηβεία στην ενηλικίωση που ενέχει η επικοινωνία είναι η οικογένεια. Όλοι αναζητούν ένα τόπο συνάντησης με την ενηλικίωση, ποιος άλλος τόπος αρμόζει καλύτερα, εξόν από τούτο το Ταξίδι στην αναζήτηση νοήματος στην  βιώση μας, που σήμερα, στην μεταμοντέρνα εποχή, της εποχή της απόλαυσης, η εικονική πραγματικότητα μας δωρίζει προς επεξεργασία;

Στόχος όλων μας, ειδικών, γονέων, σχολικού πλαισίου, πολιτείας, εκκλησίας, να φωτιστούν όλα τα δομικά στοιχεία της προσωπικότητας του κάθε εφήβου που θα οδηγήσουν στην αυτοπραγμάτωσή του, και ως ενήλικας θα διακρίνεται από υπεύθυνες επιθυμίες, υπερβατικές στάσεις και ζωοφόρες επιλογές (απόσπασμα από την ομιλία).