"Το  ταξίδι του σπόρου", η ομάδα υπεράσπισης των αξιών της σχολικής, κοινωνικής και οικογενειακής ζωής ξεκινά τη διαδρομή της από 21 Σεπτεμβρίου 2018.