Ευχαριστούμε τα Βραβεία Βιβλίου Public για την τιμή της συμπερίληψης του βιβλίου μας :
Η Υπαρξιακή Ματιά Της Πρόληψης,
και στη φετινή διαδικασία ψηφοφορίας.
 
Ευχαριστούμε και όλους εσάς για την δύναμη και την ενεργή παρουσία σας σε όσα εμπνεόμαστε και οραματιζόμαστε.
 
Ψηφίζουμε το βιβλίο, στην κατηγορία Ελληνικό non-fiction, στο αγγλικό γράμμα Η. Η Υπαρξιακή Ματιά Της Πρόληψης.
 
Καλή Επιτυχία
 στους συμμετέχοντες!
 
Γιορτάζοντας την Μητέρα...
Των ουρανών...
Τη Μητέρα Γη...
Φύση...
Τροφό...
Δημιουργία...
Μητρικό βλέμμα και καλοκαιρίας ευγνωμοσύνη ο μήνας ο Ιούνης να ανεμίζει!
Καλό μήνα!
Φ.Τ